Noord-Hollands Archief

Op de agenda van het Noord-Hollands Archief (NHA): een tussentijdse evaluatie van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

Doel van de sessie was om met het voltallige management team (MT) van het NHA stil te staan bij de behaalde resultaten en de zaken die voor de resterende tijd van de beleidsperiode nog aandacht verdienen.

De sessie werd gefaciliteerd door Broesli.nl. Le Stylo was bij de sessie aanwezig voor de verslaglegging en om de kernpunten in een beleidsnotitie te gieten voor de Raad van Bestuur.

2 Comments

Reacties zijn gesloten.